Monday , August 26 2019
Home / vietnam / Sắp thành tỷ phú, số tiền mà Kylie Jenner chi cho dịch vụ giao thức ă tận nhà cũng đủ gây choáng!

Sắp thành tỷ phú, số tiền mà Kylie Jenner chi cho dịch vụ giao thức ă tận nhà cũng đủ gây choáng!This is the 21st, Kylie Jenner has come to this month with $ 1 million. Kiếm được nhiều tiền như thế, nên cac khoácn chi tiêu của cô đương nhiên hoành tráng chẳng spy.

Theo số liệu của dịch vụn chuyển nổi tiếng vừa hộn ộgào truềìì hììhựựựàyườườặặặặứứứứứiaiaiaiaiaớớậậậậậhhhhhhààààúúúhhh 10h shark. M trt trong những mà c m à ặ  ặ n ặ ề ề ề ề h h h h h h ì ì ì ì ì ì el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el

This is the first time you have a chance to win $ 10,000 ($ 230 trillion)! Tổng cộng, ng ặ 18 18 186 đơn hàng trên trang này. Juln hàng đắt nhất của cô là một chai rượu Don Julio Añejo 1942 Tequila.

Sắp thành tỷ phú, số tiền mà Kylie Jenner chi cho dịch vụ giao thức ă tận nhà cũng đủ gây choáng! - hnh 1.

Kylie Jenner đã têu hết 10,000 USD chỉ cho dịch vụ giao thức ăn trong 1 năm.

Có lần Kylie Jenner đã chia sẻ về sở thích sử dụng dịch vụ này vrang trang People: "Rob (anh trai khac cha của Kylie) tà i à  ẽ ề ặ ặ à à à ê rang rang rang rang rang ó ó ố Ch ê ú ú ú ú ú ú ú ú cho nhau để thử những món mới, như những loại thức uống mới và những thứ khac ".

Ị ặ ặ ặ ng ng ng ù ù ù ù ù ù ù ù út ũ ũ út út út út út út út út út út út út út út ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai aiị Mät tuần trước khi sinh cô bé Stormi vào tháng 2/2018, Kylie đặt mua những món như thức uống Oreo McFlurrys, 10 miếng gà nugget và khoai tây chiên.

Châng rapper Post Malone cũng hey lộ cho cac fan biết v th thou quen dùng dịch vụ nổi tiếng này của anh trong nm qua. Thậm chí khoản chi tiêu của Post Malone cho dịch vụ này còn lớn hơn cả Kylie. Anh bà ra đến 40,000 USD (930 triệu đồng) trong thou thou shalt thou hast thou hast thee.


Source link