Friday , August 23 2019
Home / thailand / 'ยูเอส คอลเลจ' เยี่ยม 'ดอย คำ – โก๋ แก่' – อ้อน รัด ช่วย หนุน เพิ่ม โอกาส ที่ ไทย

'ยูเอส คอลเลจ' เยี่ยม 'ดอย คำ – โก๋ แก่' – อ้อน รัด ช่วย หนุน เพิ่ม โอกาส ที่ ไทยน. ส. วาสนา ชัย พรหม ประสิทธิ์ ผู้ อำนวย การ โครงการ ยูเอส คอลเลจ สปอร์ต แคม ป์ ไทย แลนด์ พร้อม ด้วย ริ ชา ร์ ด เชิ ร์ ช หัวหน้า โค้ช จาก เซา ธ์ เทิ ร์ น ยูนิเวอร์ซิตี้ และ โค้ช ใน โครงการ เดินทาง ไป ยัง บริษัท ดอย คำ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด เพื่อ ขอบคุณ ที่ ให้ การ สนับสนุน โดย มี นาย พิพัฒ พงศ์ อิศร เสนา ณ อยุธยา กก. ผ จก. ใหญ่ และ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร บ จ. ดอย คำ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ให้ การ ต้อนรับ ที่ ร ้า น ดอย คำ ราชเทวี เมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิกายน

นาย พิพัฒ พงศ์ กล่าว ว่า ดอย คำ ให้ การ สนับสนุน โครงการ มา แล้ว 3 ปี ซึ่ง โครงการ นี้ ถือ เป็นการ พัฒนา เด็ก ไทย ใน การ เล่น กีฬา ก้าว ไป สู่ ระดับ สากล โดย ตลอด เวลา 3 ปี ที่ ผ่าน มา พอใจ ใน ผล งาน ของ โครงการ นี้ ที่ ทำให้ เด็ก ไทย ได้ พัฒนา ทักษะ กีฬา นอกจาก ทักษะ แล้ว ยัง ช่วย เป็นการ ฝึก วินัย ใน การ ฝึก ซ้อม การ ควบคุม สติ อารมณ์ และ การ เป็น นักกีฬา ที่ ดี รู้ ว่า ชนะ เพราะ อะไร แพ้ เพราะ อะไร รวม ทั้ง มี ป ระ สบ การณ์ เพื่อ ต่อ ยอด ไป สู่ อนาคต ต่อ ไป ซึ่ง เรา ก็ อยาก จะ ฝาก ให้ เด็ก ไทย ช่วย กัน สืบสาน วัฒนธรรม ไทย กัน ด้วย ใน ส่วน ดอย คำ พร้อม ที่ จะ สนับสนุน โครงการ นี้ ต่อ เนื่อง ไป เป็น ปี ที่ 4 อีก ด้วยจาก นั้น ช่วง บ่าย คณะ ทีม โค้ช เดินสาย ไป ขอบคุณ บริษัท โรงงาน แม่ รวย ผู้ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ถั่ว ลิสง กรอบ แบรนด์ "โก๋ แก่" โดย มี นาย จุ ม ภ ฏ รวย เจริญทรัพย์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โรงงาน แม่ รวย จำกัด ให้ การ ต้อนรับ พร้อม นำ ชม โรงงาน และ ขั้น ตอน กระบวนการ ผลิต ที่ ย่าน พระราม 2

นาย จุ ม ภ ฏ กล่าว ว่า โก๋ แก่ สนับสนุน โครงการ เป็น ปี แรก ซึ่ง ถือว่า เป็น โครงการ ที่ ดี ที่ ช่วย เปิด โอกาส ให้ เด็ก ไทย ได้ เริ่ม ต้น ฝึก ทักษะ กีฬา ตั้งแต่ วัย เด็ก ควบคู่ กับ การ ศึกษา ด้วย โดย เชื่อ ว่า การ เรียน รู้ จะ เป็น สิ่ง สำคัญ ให้ กับ เด็ก ใน การ ก้าว ไป ให้ สุด ทาง ทั้งนี้ โก๋ แก่ พร้อม ที่ จะ สนับสนุน ต่อ เนื่อง ไป แต่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัว มอง ว่า อยาก ให้ โครงการ ขยาย วง กว้าง ไป อีก และ อยาก ให้ ภาค รัก เข้า มา ช่วย สนับสนุน เพิ่มเติม นอกเหนือ จาก ภาค เอกชน เพื่อ เปิด โอกาส สำหรับ เยาวชน ไทย มาก ยิ่ง ขึ้น

matichon


Source link