Thursday , August 22 2019
Home / sweden / The recomendation to landstingen is available from the MS

The recomendation to landstingen is available from the MSNT-rådet a recombination of landstingen att använda Ocrevus(ocrelizumab) fnightr behandling av primärprogressiv MS. In the middleware MS, the NT-rådet landstingen rekommenderar att to the denomination of the attendance team. TLV bedömer Ocrevus som kostnadseffektivt alternativt kostnadsbesparande jämfört med godkända alternativ.

NT-rådet rekommenderar landstingen att Ocrevus ▼ (ocrelizumab) kan införas som ett behandlingsalternativ vid primärprogressiv MS och skovvis MS.

  • Vid primarprogressiv MS kan Ocrevus användas som ett behandlingsalternativ till en definierad patientgrupp *.
  • The central MS component of the landing process is designed to meet the needs of the MS-Behavioral Bland Pillage Alternate.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer Ocrevus som kostnadseffektivt jämfört med ett antal relevant alternattiv vid skovvis MS. Därmed är Ocrevus regulatoristik och ochösekomomit utvärderad och nu tillgängligt som ett nytt alternattiv för behandling av svenska MS patienter.

– I do not think my advice is for the NT-rådet. Ocrevus harvesat overtygande resultat i globala studier vid brad pesovis MS och primärprogressiv MS. Ocrevus is a goddamn i 70 linder och mer än 70 000 patienter har redan fått ta del av behandlingen, säg Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

– It is worthwhile to point out that, in the case of MS, the oversight of the fiscal year will continue to be a priority for MS. För patienterna är det mycket värdefullt med nya alternativ som effektivt kan bromsa sjukdomsförloppet samt fungera som behandling över en längre tid, sire Jan Lycke, professor i neurologist, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

* Ålder ≤ 55 years, syllable duration ≤ 15 years, EDSS ≤ 6.5, tecken till inflammatory activation syndrome, genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.

Om Ocrevus

The Ocrevus business is designed to provide an anti-spam detection technology for the CD20-positive B celler. The Ocrevus business is designed to meet the specific needs of the MS in all areas of the economy and to ensure that you have the most suitable solution. Ocrevus ges som infusion två gånger per år.

The CD20 protein from the som finns is obtained from a B cell cellulose spray, and the inflammation of the nail and the inflammation of the spinal cord from the multipell sclerosis and the resulter and the skin behind myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS. Clinical Study Visar Att Ocrevus Mincar Antalet CD20 Positive B-celler. The cross over the Ocrevus inte stamceller eller plasmaceller wool betyder att viktiga funktioner i immunförsvaret bewas.

För mer information

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Referenser

1.NT-rådet: https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

2Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: https://www.tlv.se/download/18.15b37133165bb795253817be/1536757705126/bes180903_underlag_ocrevus.pdf

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifier ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänktu biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telephone 08-726 12 00.

Om Roche

The Roche business has a global pioneer in the field of diagnostics and has a focus on the frames of the framed framed fountain in the pine forest. The den combiner is powered by a diagnostic device underneath the path of the rotor. Roche ledande inom skräddarsydd behandling – en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche trades in a biotechnical medicine that differentiates from onomologists, immunologists, infectious diseases, ophthalmologists and the central nervous system. The Roche Business Intelligence Agency has in-vitro diagnostic and cancer diagnostic and therapeutic tools for diagnosing ophthalmic diseases. The 1896 och and Roche hormones have been developed to help you develop a diagnostic and therapeutic approach to diagnosis and treatment, and to help you get the most out of your body. . Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovator genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, a bland dessa livsräddande antibiotic, malarialäkemedel och cancer liquids. Roche har tio er is a source of som ledande inom hållbarhet, inom pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

The Rochekoncernen, the Interestablishment Office in Basel, Schweiz, trades around 100 slender och hades in 2017, with 94 000 anställda över hela världen. In 2017, Roche invested 10.4 billion schweiziska franc i FoU och omsatte 53.3 billion schweiziska franc. Americans Genentech versus the health of the medlem inom Roche Group. Roche har en major in japanska Chugai Pharmaceutical. For information please contact www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. For more information, go to www.roche.se.


Source link