Wednesday , February 24 2021

The Chevrolet Niva crossed the 700-thousandth threshold  1. Chevrolet Niva crossed the AvtoBiznesRevyu 700,000 threshold
  2. GM-AvtoVAZ collected 700,000 off-road vehicles Chevrolet Niva AvtoVzglyad
  3. GM-AvtoVAZ launches 700,000. SUV Chevrolet Niva RIA VistaNews
  4. Full coverage


Source link