Friday , August 23 2019
Home / china / Love is Winter Olympics, morning dreams from the East | Chongli | Winter Olympics | Yanqing – Sina.com

Love is Winter Olympics, morning dreams from the East | Chongli | Winter Olympics | Yanqing – Sina.com
Love is the Winter Olympics, dreaming of Eastern dreams | Chongli | Winter Olympics | Yanqing Sina

Xinhua News Agency reporter Zhou Zongmin Zhou Jie Ma Bangjie joined the first year, Bai Xue Yingchun. Located at the foot of Mount Taizi in Chongli District, Zhangjiakou, northwest of Beijing, a huge phoenix was peacefully formed. 2022 Beijing Winter Olympics athletes who make Phoenix's main body …


Source link